неиздаден

неиздаден
прил. - достоверен, автентичен, истински, оригинален, в ръкопис

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • инедитум — (лат. ineditum) 1. необјавен, неиздаден ракопис 2. музичко дело што не е јавно изведено …   Macedonian dictionary

  • инкрустација — (лат. incrustatio) 1. украс од седеф, метал и др. втиснат во дрво, коска или камен и неиздаден над површината на украсениот предмет 2. постапката на такво украсување 3. град. обложување на ѕидови со разни видови камен вметнување на потврди… …   Macedonian dictionary

  • автентичен — прил. истински, действителен, неподправен, достоверен, меродавен, оригинален, същ, същински, точен, верен прил. неиздаден, в ръкопис прил. естествен …   Български синонимен речник

  • в ръкопис — словосъч. достоверен, автентичен, истински, оригинален, неиздаден …   Български синонимен речник

  • достоверен — прил. верен, проверен, автентичен, меродавен, точен, сигурен, оригинален, истински прил. неподправен прил. неиздаден, в ръкопис прил. верующ, правдив …   Български синонимен речник

  • истински — прил. истинен, действителен, реален, верен, точен, естествен, фактически прил. същински, точно такъв, безспорен прил. неподправен, автентичен прил. достоверен прил. верующ, правдив прил. конкретен, съществуващ, настоящ …   Български синонимен речник

  • оригинален — прил. първообразен, неподправен, автентичен, истински, меродавен, достоверен прил. особен, своеобразен, чудноват, своенравен, ексцентричен, екстравагантен, странен, чуден, интересен, куриозен прил. самобитен, самороден, неподражаем, непостижим… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”